NỘI QUY TRANG WEB
Các Điều Khoản bạn phải chấp thuận khi tham gia trang web này:

 • Không sử dụng thông tin trong tài khoản, gửi các bài viết có nội dung bao gồm nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 • Cư xử tôn trọng và văn minh trong trao đổi thông tin.
 • Trước khi trao đổi hãy tìm kiếm xem chủ đề mình cần trao đổi đã được trao đổi trước đây chưa !? Nếu chưa thỏa mãn với điều bạn cần tìm kiếm, hãy tiếp tục thảo luận tại chủ đề cùng nội dung đã được tạo trước đó.
 • Bạn có nhu cầu thảo luận sâu hơn các chủ đề nghiệp vụ, hãy tiến hành thủ tục xác nhận "Công chức Quản lý thị trường".
 • Và các điều khoản chi tiết khác được thể hiện tại phần thông báo của diễn đàn.
 • Bằng cách hoàn thành việc đăng ký, bạn đã đồng ý chấp nhận tuân theo các điều khoản trên đây !

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
  Nhập chính xác các thông tin để thực hiện việc đăng ký
  (Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tên giả mạo hoặc nickname BQT website sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn)