Sát hạch nghiệp vụ
- Bạn sẽ trả lời số lượng câu hỏi ứng với vi trí công việc theo hình thức trắc nghiệm:
+ Chọn câu đúng/sai;
+ Chọn 1 đáp án đúng;
+ Chọn nhiều đáp án đúng;
+ Điền vào ô trống.

- Ứng với 1 câu hỏi sẽ là 1 phút để trả lời.
- Bạn có thể chọn độ khó hoặc lĩnh vực theo nhóm đối tượng.
Vui lòng đăng nhập để có thể tham gia sát hạch !
Nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký !
Điểm cao nhất theo nhóm đối tượng
Đối tượng chung
avatar image
Nguyễn Thị Phương Hiền
trong 1 phút 31 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Kiểm soát viên thị trường
avatar image
Từ Thị Thanh Tâm
trong 1 phút 40 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Lãnh đạo Đội
avatar image
Từ Thị Thanh Tâm
trong 1 phút 37 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Công chức Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
avatar image
Trần Thị Hồng Nhung
trong 3 phút 26 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Công chức Phòng Thanh tra - Pháp chế
avatar image
Trần Thị Hồng Nhung
trong 5 phút 20 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
avatar image
Trần Lê
trong 2 phút 44 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Phòng Tổ chức - Hành chính
avatar image
Trần Thị Hồng Nhung
trong 5 phút 8 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế
avatar image
Trần Lê
trong 2 phút 34 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Nhóm Kiến thức chung
avatar image
Trần Lê
trong 2 phút 4 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Nhóm Xử lý vi phạm hành chính
avatar image
Trần Lê
trong 2 phút 34 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Nhóm Quy trình kiểm tra, thanh tra
avatar image
Trần Lê
trong 2 phút 24 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu
Nhóm Tiếp Công dân, khiếu nại, tố cáo
avatar image
Từ Thị Thanh Tâm
trong 1 phút 51 giây
đã trả lời đúng
60/60 câu